Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych 
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów  
Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  
Obsługa kadrowo-płacowa 
Oferujemy pełen zakres usług IT dla firm